Hướng dẫn sử dụng snipping tool chụp ảnh màn hình

1. Mở snipping tool:

 • Bấm vào start menu. Click vào ô tìm kiếm nhập snipping tool.
 • Snipping tool sẽ hiện lên trên cùng. Click vào để mở.

mở snipping tool

2. Chụp hình bằng snipping tool

  • Sau khi mở lên các bạn bấm “new” -> rồi chọn vùng cần chụp -> lập tức snipping sẽ chọn vùng chụp của bạn -> bấm “save” và chọn đường dẫ để lưu.

chụp màn hình bằn snipping tool

3. Tạo phím tắt cho snipping tool

(Chỉ cần bấm phím tắt này snipping tool sẽ tự mở)

 • Bấm vào start menu. Click vào ô tìm kiếm nhập snipping tool.
 • Snipping tool sẽ hiện lên trên cùng. Chuột phải vào snipping tool -> chọn propeties.
 • Vào tabshortcut” -> bấm vào ô “shortcut key” -> bấm phím Ctrl và phím F12.
 • Bấm OK.
 • Từ giờ bạn sẽ mở snipping tool bằng phím tắt Ctrl + F12.

tạo phím tắt snipping tool

Advertisements

Hướng dẫn sử dụng table của tinymce website tiengnhatthatde.com

Tạo bảng

 • Vào Table > Insert table: chọn số dòng số cột của table.


Gộp ô trong bảng

 • Chọn số ô cần gộp > chuột phải vào phần đã chọn > Cell > Merge Cells


Chỉnh sửa nội dung trong bảng

 • Chọn ô > ghi nội dung > sử dụng các công cụ để chỉnh sửa nội dung


Tạo viền cho bảng

Vào Table > Table Properties

 • Thẻ General thêm vào mục Border: solid
 • Thẻ Advanced thêm vào mục Style: border-collapse: collapse;