Khắc phục lỗi error 5 khi attach một database có sẵn (têndb.mdf)

screenshot-44

Lỗi error 5 là lỗi phát sinh khi quyền truy cập của bạn bị giới hạn bởi lý do là bạn đang thiết lập hệ thống SQL Log on as: This account. Chỉ cần vào Sql Server Configuration Manager ở mục Log On ta chọn Built-in account: Local System. Như vậy là bạn đã có thể thêm một database từ file có sẵn vào SQL Server Management Studio của mình. Phiên bản bài viết sử dụng là phiên bản SQL Server 2014 Management Studio.

Advertisements

Không thể tìm thấy SQL Server Configuration Manager

Screenshot (481)

Bạn không thể tìm thấy SQL Server Configuration Manager? Nó bị trên Windows 8, Windows 10? Đây là giải pháp dành cho bạn:Trong mục Search (tìm kiếm ở start menu), bạn gõ

+ SQLServerManager11.msc (SQL Server 2012) hoặc

+ SQLServerManager10.msc (SQL Server 2008), và nhấn Enter.

Không thể tìm thấy SQL Server Configuration Manager 2018