Tổng hợp MV của GB Basic


Bài hát đầu tiên của nhóm ra mắt vào 18-03-2011.

Advertisements